Kankaanpää
Tiedote 14.11.2017

Pohjois-Satakunnan seurakuntien liitossopimus valmistui

Viiden seurakunnan ohjausryhmä esittää liitossopimuksessa Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten seurakuntien yhdistymistä kappeliseurakuntina Kankaanpään seurakuntaan vuoden 2019 alusta. Marraskuun 2018 seurakuntavaalit pidettäisiin yhteisenä. Yhdistyneen seurakunnan jäsenmäärä on noin 16000.

Liitosneuvottelut käynnistyivät 29.5.2017, jolloin kunkin viiden seurakunnan kirkkoherroista, talouspäälliköistä, luottamushenkilöpuheenjohtajista ja henkilöstön edustajista asetettiin ohjausryhmä. Kirkkoherra Keijo Rainerman johdolla toiminut ohjausryhmä esitteli ehdotuksensa yhdistymissopimukseksi  tiistaina 14.11. 2017.

Vuoden loppuun mennessä odotetaan Jämijärven ja Siikaisten seurakuntien päätöstä  siitä, jatkavatko ne liitoshankkeessa Kankaanpään vai Ylöjärven ja Porin suuntiin. Yhdistämällä seurakuntien hallinto, toiminta ja talous halutaan vahvistaa seurakuntien perustehtävää, hengellistä elämää Pohjois-Satakunnassa. Säästöjä etsitään hallintoa ja kiinteistömassaa keventämällä.

Liitossopimusehdotus säilyttää Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten seurakunnat kappeliseurakuntina. Niiden kirkkoherrojen virat muutetaan kappalaisen viroiksi. Kappalaiset yhdessä luottamushenkilöistä koostuvan kappelineuvoston kanssa johtavat kappeliseurakuntien toimintaa. Lapsi-, rippikoulu-, nuoriso-, musiikki- ja diakonia- ja lähetystyö toimivat yhteisinä työmuotoina. Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa valittavan kirkkovaltuuston edellytetään valitsevan ensimmäiseksi valtuustokaudeksi kirkkoneuvostoon vähintään yhden jäsenen jokaisesta kappelista. Sopimuksen mukaan myös yhdistyneen Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra valitaan suoralla kansanvaalilla nykyisen kirkkoherran jäätyä eläkkeelle.

Seurakuntien yhdistyessä jokainen työntekijä säilyttää työsuhteensa nykyisin palkkaeduin ja valtaosan työpaikka säilyy samana, vaikka kaikista työntekijöistä tulee Kankaanpään seurakunnan työntekijöitä. Pyrkimyksenä on, että seurakuntalaiset asioivat tutuksi tulleiden työntekijöiden kanssa. Henkilöstövähennykset tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta pääosin perustehtävän tukitoiminnoista. Työntekijöitä yhdistyvissä seurakunnissa on yhteensä 55, joista osa on osa-aikaisia. Liitosvaiheessa yli 60-vuotiaita on 15.

Liitossopimus etenee seurakuntien kirkkovaltuustojen päätettäväksi ensi maaliskuussa. Niiden seurakuntien osalta, jotka päättävät hyväksyä Iiitossopimuksen, sopimus etenee keväällä kolmen hiippakunnan tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen käsittelyyn. Seurakuntien yhdistämispäätöstä odotetaan kirkkohallituksesta vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä, jolloin yhteisten seurakuntavaalien valmistelu on aloitettava.

Mistä Jämijärven seurakunnan liittämisessä suurempaan seurakuntaan on kyse?

Jorma Pitkänen piti aiheesta alustuksen seurakunnan keskustelutilanteessa  10.9. (ks. myös videotaltiointi). Tässä alustuksen pohjalta tehty kirkkoherran tilannekatsaus.

 • Olemme mukana kahdessa eri prosessissa (Ylöjärvi, H-kyrö, Ikaalinen, Parkano Kihniö – Kankaanpää, Honkajoki, Siikainen, Karvia)
 • Seurakunnan johdon näkemys on, että liitymme jompaankumpaan yhteyteen siten, että uuden valtuustokauden alkaessa 2019 olisimme osa uutta seurakuntaa
 • Asioista on pyritty tiedottamaan ja tiedotetaan jatkossakin
 • Tilaisuuden kulku on seuraava: oma alustus, sitten selvitysmies Matti Piispanen (palvellut Nastolan khra ja lääninrovasti), sitten konsultti Susa Niinistö (psykoterapeutti, työyhteisökonsultti), kunnan  edustajan puheenvuoro (Anneli Kujansuu , kunnanvaltuuston puheenjohtaja)

Miten tähän on tultu?

 • taloudellinen tilanne heikentynyt:  Viime vuosien tilikausien tulokset olleet tappiollisia      
 • osa yleisempää kehitystä, Jämijärvellä väkiluku pienentynyt ja elinkeinorakenne sellainen, että verotulot eivät riitä kattamaan toimintaa
 • voisimme pärjätä muutaman vuoden, mutta emme pitemmässä juoksussa
 • on tehtävä esimerkiksi kahden työntekijän vähennys, jos pysymme itsenäisinä
 • rakenteita merkityksellisempää on se, että voisimme jatkossakin tehdä hyvää seurakuntatyötä Jämijärvellä
 • yhteistyö ei tuo riittävää helpotusta, on haettava tehokkaampia lääkkeitä eli liityttävä toiseen seurakuntaan. Pitemmässä juoksussa tämä tuo säästöjä luonnollisen poistuman myötä
 • pienet seurakunnat tekevät päällekkäistä työtä: pyritään siihen, että tukipalvelut järkeistetään ja toiminnallinen puoli pysyy

Ongelma on monille seurakunnille yhteinen

 • Monet srk:t samassa veneessä, oman rovastikunnan sisäisten keskustelujen jälkeen Tampereen kapituli edellyttänyt liitosmahdollisuuden selvittämistä, Matti Piispanen tulee tekemään esityksen helmikuussa
 • olemme osa Tampereen hiippakuntaa, mutta toisaalta myös osa POhjois-Satakuntaa
 • kuntalaiset asioivat paljon Kankaanpään suuntaansiksi halusimme samassa yhteydessä selvittää  myös sen, voisiko liittymissuunta olla Kankaanpää
 • keväällä helmikuussa Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia kävivät kahdenkeskisiä keskusteluja K-pään kanssa
 • tämä johti siihen, että Turun kapitulin myötävaikutuksella käynnistettiin yhdistymisneuvottelut, jossa tavoitteeksi asetettiin mainittujen seurakuntien yhdistyminen, Siikainen liittyi mukaan
 • Ohjausryhmät tekevät esityksen, valtuustot päättävät
 • Molemmissa prosesseissa on ohjausryhmät, jotka ovat aloittaneet toimintansa keväällä, ne eivät tee päätöstä, sen tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot
 • Molemmissa vaihtoehdoissa ykkösvaihtoehtona on se, että Jämijärvestä tulisi kappeli uuden seurakunnan sisällä: tämä merkitsee kirkkoneuvoston  muuttumista kappelineuvostoksi
 • se johtaa alueellista työtä
 • ylin päätösvalta siirtyy kaemmas, tämä myös hyväksyttävä
 • molemmissa vaihtoehdoissa pyrkimys  turvata seurakunnallinen toiminta Jämijärvellä jatkossakin
 • toiminnallisen työn säilyttäminen alueella varmistuisi, sijaisuudet, loma-ajan ja sairausajan poissaolot hoituisivat, työntekijät tulisivat osaksi laajempia tiimejä

Nyt on keskustelun aika

 • Puhe muutoksesta herättää varmaan monenlaisia ajatuksia ja tunteita
 • nyt on puhuttava avoimesti, nyt pitää kysyä
 • nyt on tuotava esille erilaisia näkökulmia, jotta valtuusto voi tehdä päätöksen – se on heidän asiansa
 • aikataulu on sellainen, että näillä näkyminen jo marraskuussa pitää päättää,kummassako prosessissa jatketaan loppuun asti
 • tai jos ei liitytä, miten seurakunnan työ järjestetään ja syntyneet haasteet kohdataan

Lopuksi

 • muutosta voidaan lähestyä pelosta käsin tai  mahdollisuuksia nähden ja etsien, jälkimmäinen parempi
 • olkoon keskustelu avointa ja erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa
 • seurakuntalaisia pyydetään rukoilemaan asian ja kaikkien jämijärveläisten puolesta

Seurakuntaliitosasiakirjoihin voi tutustua

Seurakuntaliitosasiakirjat ovat nähtävissä Jämijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa (os. Kirkkotie 14a) maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12 ja keskiviikkoisin klo 13-16 sekä erikseen sovittuna aikana. Tervetuloa lukemaan. 

 

YouTube-video
Yllä video keskustelutilaisuudesta 10.9. seurakuntakodilla. 

Lue Kankaanpää-prosessin liitossopimus täältä

Alta voit lukea liitossopimuksen, joka saatiin valmiiksi laajennetun ohjausryhmän kokouksessa Hakoniemessä 14.11.2017. Sopimus menee seuraavaksi seurakuntien käsiteltäviksi ja kirkkoneuvostot tai -valtuustot päättävät kunkin seurakunnan osalta neuvottelujen jatkosta.

Sopimusasiakirjan voit lukea tästä

Ota yhteyttä

Jorma Pitkänen
Kirkkoherra
Kirkkotie 14 a
38800 JÄMIJÄRVI
Juhani Rajala
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jämijärventie 858
38840 Niinisalo

Väliraportti Ylöjärven neuvotteluista

Ohessa selvitysmies Matti Piispasen väliraportti Jämijärven seurakuntaa varten koskien seurakuntaliitosta. Matti Piispanen on ns. Ylöjärvi-prosessissa (liittyisimme Ylöjärven seurakuntaan yhdessä muutaman muun seurakunnan kanssa) selvitysmies.

Selvitysmies Matti Piispasen raportti ->