Apua ja tukea elämän eri vaiheissa

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkautta kotimaassa ja ulkomailla. Diakoniatyön tulisi etsiä ja tukea niitä lähimmäisiämme joiden elämässä henkinen, hengellinen tai taloudellinen hätä on suuri. Jämijärven srk:ssa  diakoniatyössä on mukana ensisijaisesti diakonian viranhaltija Saila Kuuskoski, diakoniatyön johtokunta sekä vapaaehtoisten diakoniakylätoimikuntalaiset.

Diakoniatyö kohtaa ihmisiä heidän arjessa ja juhlassa kotona, vastaanotolla sekä ryhmätilanteissa.

Diakoniatyöntekijän vastaanotto

Diakoniatyöntekijän vastaanotto on srk-kodilla diakoniatoimistossa maanantaisin 9.15-11.00. Mikäli vastaanotto aika ei käy, niin tapaaminen järjestetään muuna ajankohtana.

Taloudellinen avustaminen

Taloudellisista avustamisista keskustellaan useimmiten vastaanotolla. Seurakunta jakaa tilapäisluontoista kriisiapua vähävaraisille jämijärviläisille. Taloudellista apua hakiessa tulee esittää viimeinen toimeentulo päätös tai tiliote.

Kotikäynnit

Diakonin arkeen kuuluvat kotikäynnit. Kotikäyntejä diakoni tekee sovitusti tai yllättäen. Kotikäynnit suuntautuvat yksinäisille, leskille, sairaille, elämän huolien täyttämille sekä vanhuksille.

Ryhmätoiminta, retket & laitosvierailut

Diakonin työhän kuuluu myös ryhmätoiminnan järjestäminen, retket ja laitosvierailut.

Syys- ja kevätkaudella srk-kodilla kokoontuu kolmen viikon välein Toivontupa to klo 10-12. Toivontupaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat virkistystä ja yhdessäoloa erilaisten arkisten teemojen sekä Jumalan sanan äärellä. Toivontupaan kulkee taksikyyti.

Retkitoimintaa diakoniatyö järjestää yleisesti kaikille seurakuntalaisille tai sitten kohdennetusti erilaisille ryhmille.

Syntymäpäiväkäynnit

Syntymäpäivävierailuja diakoni tekee yhdessä kirkkoherran ja kanttorin kanssa sovitusti 80, 85, 90 ja sitä vanhemmille. Seurakunnansta otetaan yhteyttä ennen syntymäpäiviä.

70 ja 75-vuotiaille järjestetään yhteissyntymäpäivät.  Lue lisätietoa perhejuhlien sivulta.

Joulutervehdykset

Joulutervehdykset jaetaan vapaaehtoisvoimin kaikille yli 75-vuotiaille seurakuntalaisille.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuukeräys on vuosittainen diakoniatyön valtakunnallinen keräys, jonka tuotto jakautuu ulkomaan ja kotimaan kohteen lisäksi omaan seurakuntaan. Lisätietoa yhteisvastuu.fi

Ota yhteyttä 

Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijään (Saila Kuuskoski p. 040 8049 643), kun kaipaat kuuntelijaa ja tukijaa erilaisten elämäntilanteiden keskellä! Diakoniatyöntekijä on vaitiolovelvollinen.

Taloudellista apua