Avioliitto – siunausta yhteiseen elämään

"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä." (1. Kor. 13:4)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu pariskunnan omaan valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

 

Missä ja milloin vihille

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa.

Suosituimpia vuodenaikoja häiden viettämiselle ovat kevät ja kesä. Vihkitilaisuuden päivään ja kellonaikaan voi vaikuttaa vihittävien toiveiden lisäksi muiden tilaisuuksien määrä kirkossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti. Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa.

Paikan valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne ja kirkollisen vihkimisen erityislaatu. Jos vihkipari haluaa, paikalle voidaan rakentaa valkoisella liinalla verhoiltu alttari, jota koristavat kynttilät, kukat ja krusifiksi. Alttarin eteen voidaan järjestää myös polvistumismahdollisuus samaan tapaan kuin kirkossa. Vihkipaikan koristelussa on hyvä ottaa huomioon toimituksen liturginen väri eli valkoinen.

Kirkon ja hääpaikan varauksessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, erityisesti jos suunnittelee häitä kevät- tai kesäaikaan. Kirkon varauksessa kannattaa ottaa yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

 

Avioliittoon vihkimisen valmistelut

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton solmimisen esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto.

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Kihlapari antaa todistuksen vihkijälle. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.

 

Avioliittoon vihkiminen Jämijärven seurakunnassa

Vihkiparin on syytä ottaa yhteyttä kirkkoherraan, puh. 040 8049 641 (ke – su), tai vihkivään pappiin hyvissä ajoin ennen vihkitoimitusta. Tässä yhteydessä sovitaan tapaamisesta, joka pidetään yleensä seurakunnan tiloissa. Muutkin vaihtoehdot tulevat kyseeseen.

 Vihkikeskustelu tarjoaa vihkiparille ja papille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ennen toimitusta ja keskustella avioliiton merkityksestä. Vihkiparin on hyvä valmistautua kertomaan vihkivälle papille jotakin itsestään ja omista vaiheistaan. Näin vihkipuheeseen saadaan henkilökohtaistakin ainesta, mikä on eduksi vihkitilaisuuden onnistumisen kannalta.

Vihkikeskustelussa käydään läpi myös toimituksen kulku ja sovitaan sen yksityiskohdista. Papin kanssa voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen, mutta vihkiminen onnistuu hyvin ilman harjoitteluakin. Vihkitilaisuus on joka tapauksessa ainutkertainen. Vihkiparin ei tarvitse muistaa, missä kohdassa heidän tulee vastata kysymyksiin, kääntyä toisiaan kohti, polvistua tms.  Papin tehtävänä on pitää huolta siitä, että vihkitilaisuus sujuu luontevasti.

Mikäli vihkiparilla on erityisiä toiveita musiikin suhteen tai vihkitilaisuudessa on esitettävää musiikkia, heidän on syytä olla yhteydessä kanttoriin, joka vastaa tilaisuuden musiikista. Muussa tapauksessa pappi voi välittää toiveet, esim. vihkivirsi,  kanttorille.

Mikäli vihkipari toivoo, että pappi ja/tai kanttori osallistuisi mahdolliseen hääjuhlaan, siitä on syytä kertoa heille hyvissä ajoin etukäteen.