Kirkkohallituksen päätös Jämijärven seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan.

Kirkkohallitus on kokouksessaan 24.4.2018 päättänyt Jämijärven seurakunnan liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan. Päätös nähtävistä tästä.

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi liitossopimuksen äänin 9-2 kokouksessaan 21.3. 2018. Lisätietoa alla ja pöytäkirjoista >


Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle  liitossopimuksen hyväksyksymistä kokouksessaan 14.3. Lue lisää uutisista >

 

Tiedote 26.2.2018

HONKAJOEN, JÄMIJÄRVEN JA KANKAANPÄÄN SEURAKUNTIEN LIITOSSOPIMUS VALMISTUI

Viiden seurakunnan omasta ja kolmen hiippakunnan tuomiokapitulien aloitteesta käynnistyivät Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Siikaisten seurakuntien liitosneuvottelut Honkajoella 29.5.2017. Honkajoki ja Karvia kuuluvat Lapuan ja Jämijärvi Tampereen hiippakuntiin, Kankaanpää ja Siikainen Turun arkkihiippakuntaan. Seurakunnat asettivat johtavista luottamushenkilöistään ja työntekijöistään liitossopimusta valmistelevan ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut rovasti Keijo Rainerma.

Liitossopimuksen valmistuttua 14.11.2017 Karvian ja Siikaisten seurakunnat kirkkoneuvostojensa päätöksillä jättäytyivät pois liitoshankkeesta ja Honkajoen, Jämijärven ja Kankaanpään seurakunnat päättivät jatkaa yhdistymisneuvotteluja. Ohjausryhmän yksimielinen esitys Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien yhdistymiseksi Kankaanpään seurakuntaan vuoden 2019 alusta lukien jätettiin seurakuntien kirkkoneuvostoille 23.2.2018. Seurakuntien kirkkovaltuustot päättävät sopimuksesta maaliskuun aikana.

Ohjausryhmä esittää Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien yhdistämistä Kankaanpään seurakuntaan kappeliseurakuntina vuoden 2019 alusta. Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien kirkkoherran virat muutetaan kappalaisen viroiksi. Yhdistämällä seurakuntien hallinto, talous ja toiminta halutaan vahvistaa seurakuntien perustyötä, hengellisen elämän hoitamista Pohjois-Satakunnassa. Hallintobyrokratia supistuu ja talouden alijäämäisyys tasapainotetaan laajentuvalla talouden kantokyvyllä. Kaikkien kolmen seurakunnan vahva kirkollinen perinne, monipuolinen toiminta ja vapaaehtoistoimijoiden merkittävä työpanos pyritään säilyttämään. Henkilöstö saa tarvitsemansa tiimin ja vertaistuen. Mahdolliset henkilöstösaneeraukset toteutuvat eläköitymisen ja toimien avoimeksi tulemisen kautta.

Uutta seurakuntajakoa noudatetaan ensi marraskuun seurakuntavaaleissa, jolloin valitaan yhdistyneen seurakunnan kirkkovaltuusto. Toiminnan tueksi kappeleihin valitaan kappelineuvostot ja eri työalueet saavat vastuuryhmiä. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset säilyvät kappelikohtaisina. Lapsi-, rippikoulu- ja nuorisotyö, musiikkityö sekä diakonia- ja lähetystyö ovat yhteisiä työaloja. Kirkkoherranvirasto toimii Kankaanpäässä ja Honkajoen ja Jämijärven virastot muuttuvat seurakuntatoimistoiksi. Tavoitteena on, että seurakuntalaiset voivat edelleen asioida kappeliseurakunnissaan ja tuttujen työntekijöiden kanssa.

Keijo Haavisto jatkaa yhdistyneen seurakunnan talousjohtajana. Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien talouspäälliköiden virat lakkaavat. Talousjohtaja toimii henkilöstöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin lähiesimiehenä. Rakennemuutoksen seurauksena seurakuntien omaisuus ja talous on yhteinen. Kirkollisveroprosentti on tällä hetkellä Honkajoella 2,0, Jämijärvellä 1,85 ja Kankaanpäässä 1,7. Yhdistyneen seurakunnan jäsenmaksun suuruudeksi ohjausryhmä ehdottaa 1,8 %.

Siinä tapauksessa, että kaikkien kolmen seurakunnan kirkkovaltuustot hyväksyvät liitossopimuksen maaliskuussa, sopimus etenee kolmen hiippakunnan ja kirkkohallituksen käsittelyyn ja päätettäväksi. Yhdistymistä ja seurakuntavaaleja valmistavat toimet jatkuvat jo kuluvan kevään aikana.Kankaanpään seurakunta

 

Mistä Jämijärven seurakunnan liittämisessä suurempaan seurakuntaan on kyse?

Jorma Pitkänen piti aiheesta alustuksen seurakunnan keskustelutilanteessa  10.9. (ks. myös videotaltiointi). Tässä alustuksen pohjalta tehty kirkkoherran tilannekatsaus.

 • Olemme mukana kahdessa eri prosessissa (Ylöjärvi, H-kyrö, Ikaalinen, Parkano Kihniö – Kankaanpää, Honkajoki, Siikainen, Karvia)
 • Seurakunnan johdon näkemys on, että liitymme jompaankumpaan yhteyteen siten, että uuden valtuustokauden alkaessa 2019 olisimme osa uutta seurakuntaa
 • Asioista on pyritty tiedottamaan ja tiedotetaan jatkossakin
 • Tilaisuuden kulku on seuraava: oma alustus, sitten selvitysmies Matti Piispanen (palvellut Nastolan khra ja lääninrovasti), sitten konsultti Susa Niinistö (psykoterapeutti, työyhteisökonsultti), kunnan  edustajan puheenvuoro (Anneli Kujansuu , kunnanvaltuuston puheenjohtaja)

Miten tähän on tultu?

 • taloudellinen tilanne heikentynyt:  Viime vuosien tilikausien tulokset olleet tappiollisia      
 • osa yleisempää kehitystä, Jämijärvellä väkiluku pienentynyt ja elinkeinorakenne sellainen, että verotulot eivät riitä kattamaan toimintaa
 • voisimme pärjätä muutaman vuoden, mutta emme pitemmässä juoksussa
 • on tehtävä esimerkiksi kahden työntekijän vähennys, jos pysymme itsenäisinä
 • rakenteita merkityksellisempää on se, että voisimme jatkossakin tehdä hyvää seurakuntatyötä Jämijärvellä
 • yhteistyö ei tuo riittävää helpotusta, on haettava tehokkaampia lääkkeitä eli liityttävä toiseen seurakuntaan. Pitemmässä juoksussa tämä tuo säästöjä luonnollisen poistuman myötä
 • pienet seurakunnat tekevät päällekkäistä työtä: pyritään siihen, että tukipalvelut järkeistetään ja toiminnallinen puoli pysyy

Ongelma on monille seurakunnille yhteinen

 • Monet srk:t samassa veneessä, oman rovastikunnan sisäisten keskustelujen jälkeen Tampereen kapituli edellyttänyt liitosmahdollisuuden selvittämistä, Matti Piispanen tulee tekemään esityksen helmikuussa
 • olemme osa Tampereen hiippakuntaa, mutta toisaalta myös osa POhjois-Satakuntaa
 • kuntalaiset asioivat paljon Kankaanpään suuntaansiksi halusimme samassa yhteydessä selvittää  myös sen, voisiko liittymissuunta olla Kankaanpää
 • keväällä helmikuussa Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia kävivät kahdenkeskisiä keskusteluja K-pään kanssa
 • tämä johti siihen, että Turun kapitulin myötävaikutuksella käynnistettiin yhdistymisneuvottelut, jossa tavoitteeksi asetettiin mainittujen seurakuntien yhdistyminen, Siikainen liittyi mukaan
 • Ohjausryhmät tekevät esityksen, valtuustot päättävät
 • Molemmissa prosesseissa on ohjausryhmät, jotka ovat aloittaneet toimintansa keväällä, ne eivät tee päätöstä, sen tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot
 • Molemmissa vaihtoehdoissa ykkösvaihtoehtona on se, että Jämijärvestä tulisi kappeli uuden seurakunnan sisällä: tämä merkitsee kirkkoneuvoston  muuttumista kappelineuvostoksi
 • se johtaa alueellista työtä
 • ylin päätösvalta siirtyy kaemmas, tämä myös hyväksyttävä
 • molemmissa vaihtoehdoissa pyrkimys  turvata seurakunnallinen toiminta Jämijärvellä jatkossakin
 • toiminnallisen työn säilyttäminen alueella varmistuisi, sijaisuudet, loma-ajan ja sairausajan poissaolot hoituisivat, työntekijät tulisivat osaksi laajempia tiimejä

 

Seurakuntaliitosasiakirjoihin voi tutustua

Seurakuntaliitosasiakirjat ovat nähtävissä Jämijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa (os. Kirkkotie 14a) maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12 ja keskiviikkoisin klo 13-16 sekä erikseen sovittuna aikana. Tervetuloa lukemaan. 

 

YouTube-video
Yllä video keskustelutilaisuudesta 10.9. seurakuntakodilla. 

Lue Kankaanpää-prosessin liitossopimus täältä

Alta voit lukea liitossopimuksen. Se on viimeisin versio. Sopimus menee seuraavaksi seurakuntien käsiteltäviksi ja kirkkoneuvostot tai -valtuustot päättävät kunkin seurakunnan osalta neuvottelujen jatkosta.

Sopimusasiakirjan voit lukea tästä

Kirkkoherra
Kirkkotie 14 a
38800 JÄMIJÄRVI

 Tehtäviini kuuluvat moninaiset papin työt: jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä hartaudet. Lisäksi olen aktiivisesti mukana rippikoulu- ja nuorisotyössä. Esimiestehtävät, toiminnan suunnittelu sekä hallinto kuuluvat nekin työhöni.

Menneenä vuonna minua ilahduttivat seurakuntalaisten kanssa pidetyt avoimet jumalanpalvelusten suunnittelupalaverit. Esille nousi tuoreita ideoita: paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa toteutettavat kirkkopyhät, musiikkivieraiden aiempaa aktiivisempi kutsuminen sekä toteutustavaltaan kokeiluluontoiset messut.

Harrastuksiini kuuluvat liikunta, esim. salibandy, sekä valokuvaus.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jämijärventie 858
38840 Niinisalo

Väliraportti Ylöjärven neuvotteluista

Ohessa selvitysmies Matti Piispasen väliraportti Jämijärven seurakuntaa varten koskien seurakuntaliitosta. Matti Piispanen on ns. Ylöjärvi-prosessissa (liittyisimme Ylöjärven seurakuntaan yhdessä muutaman muun seurakunnan kanssa) selvitysmies.

Selvitysmies Matti Piispasen raportti ->