Ristiäiset

Lapsen syntymän myötä kysymys kasteesta tulee ajankohtaiseksi. Tai sitten kastamaton ihminen saattaa jossakin elämäntilanteessa kysellä, pitäisikö minun tulla kastetuksi. Kaste näyttää pieneltä asialta, mutta se pitää sisällään enemmän kuin tulemme ajatelleeksi.

Mitä kaste merkitsee?

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kaste on iloinen juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Kasteen ajankohta ja paikka

Kastejuhlaa vietetään seurakunnassa noin kuuden viikon kuluttua lapsen syntymästä. Suositus on, että lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta muinakin viikonpäivinä voidaan viettää kastejuhlaa. Kastejuhla voidaan järjestää kirkossa tai kotona.

Kuka voi olla kummi?

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat  kirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi toimia evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva konfirmoitu henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina.

 

Kaste Jämijärven seurakunnassa - käytännöllisiä ohjeita

Kasteeseen liittyvät käytännölliset valmistelut alkavat siitä, että lapsen vanhemmat (tai kastettava) ottavat  yhteyttä Jämijärven seurakunnan kirkkoherraan,  puh.  040 8049 641  (ke – su). Tässä yhteydessä vanhempien tulisi kertoa toivomuksensa kasteen  ajankohdasta ja paikasta. Tämän jälkeen sovitaan aika ja paikka kastekeskustelua varten.  

Kastekeskustelussa  pappi ja lapsen vanhemmat (sekä kummit) voivat tutustua toisiinsa, keskustella kasteen merkityksestä  ja sopia kasteen toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista, esim. laulettavista virsistä ja  tekstin lukijoista. Toimituskaavan läpikäymisen lisäksi voidaan käydä läpi rekisteröintiin liittyvät asiat.

Kirkkoherran vapaapyhinä ja loma-aikoina kasteen toimittaa kirkkoherran sijainen. Mikäli kastavana pappina on joku muu, esim. lapsen vanhempien vihkipappi, vanhemmat voivat sopia kasteeseen liittyvistä asioista suoraan hänen kanssaan. Mikäli kastetoimitus halutaan tällaisessa tapauksessa pitää seurakunnan tiloissa, tilan voi varata soittamalla kirkkoherranvirastoon, puh.  040 8049 640  ( ma – ti klo 9-12, ke klo 13 -16).

Kastetodistus, kastekynttilä sekä kummikirjat ovat noudettavissa virastosta toki siinäkin tapauksessa, että  kastepappi on joku muu kuin  seurakunnan kirkkoherra tai hänen sijaisensa.

Kasteeseen liittyviin kysymyksiin vastaa kirkkoherra Jorma Pitkänen, 040 8049 641

Kirkon kastemalja